วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2553

ทัวร์ดูไบ: เมืองแห่งความมหัศจรรย์ สวรรค์แห่งทะเลทราย ดูไบ 5 วัน 3 คืน


ทัวร์ดูไบ : ดูไบ-อาบูดาบี้-ชาร์จ้าร์ 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มที่: 49,900 บาท บาท จำนวนที่รับ: 30 สายการบิน TG จำนวนวัน:5 วัน
ดูไบ-อาบูดาบี้-ชาร์จ้าร์ 5 วัน 3 คืน
กำหนดการทัวร์: 12 - 16 เม.ย. 53, 13 - 17 เม.ย. 53, 14 - 18 เม.ย. 53,

ทัวร์ดูไบ: เมืองแห่งความมหัศจรรย์ สวรรค์แห่งทะเลทราย ดูไบ 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มที่: 49,900 บาท บาท จำนวนที่รับ: 20 สายการบิน TG จำนวนวัน:5 วัน
เยือนเมืองอาบูดาบี้ เมืองหลวงของ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมืองที่ได้สมญานามว่าเป็น Garden of Gulf เป็นสวรรค์แห่งทะเลทราย รับประทานอาหารกลางวันที่ โรงแรม Emirates Palace โรงแรมที่ติดอันดับว่าหรูหราที่สุดในโลกขณะนี้ ซึ่งสร้างสวยงามดุจดั่งพระราชวังของ
กำหนดการทัวร์ดูไบ: 13 - 17 เม.ย. 53, 25 - 29 มี.ค. 53, 12 - 16 เม.ย. 53, 14 - 18 เม.ย. 53,